MISSION

TJÄNST

FÖRDJUPNING

TEOLOGI

STÅR DU HÄR NÄSTA TERMIN?

Är du redo för äventyr? Hela bibelskolan gör en veckas missionsresa under året. Väljer du dessutom mission som tillval tillbringar du ytterligare två månader utomlands under höst- och vårtermin.


TERMINSSTART HÖSTEN 2017

Vi välkomnar alla nya studenter till en spännande höst på Nikodemus!

VÅRTERMINEN 2018

Terminen börjar den 8 januari

och avslutas den 1 juni.


21

HÄNDELSER

Kombinera teologi med mission i teori och praktik

Kombinera teologi med praktik i  församling

Lär dig grunderna i vad kristen tro är och lär

TEOLOGI TJÄNST MISSION

NYFIKEN PÅ NIKODEMUS?

Det här säger våra kursdeltagare...

VAD ÄR SÅ BRA MED OSS?

Klicka så får du se...

Ansök idag!

PÅSKLOV

Vi tar en veckas ledigt från studierna och ses igen den 18 april..

VECKA

15

AUG

JUNI

2

AVSLUTNING VÅREN 2017

Vi tackar Gud för en fantastisk termin och önskar alla studenter glad sommar!

JAN

8

Träng djupare in i studiet av Gud och Hans Ord

FÖRDJUPNING

Majgatan 4, 582 46 Linköping


013-25 38 69


info@nikodemusinstitutet.se


www.nikodemusinstitutet.seKONTAKT

LÄNKAR

SOCIALT

DRIVS AV